Financieel

Financieel

Als ouder kan je gebruik maken van verschillende financiële voordelen. Hier willen we jullie informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Enerzijds bestaat er het fiscaal attest en anderzijds is er ook een financiële tegemoetkoming via de respectievelijke mutualiteit. Wanneer je vragen hebt over één van de twee mogelijkheden: contacteer zeker eens de groepsleiding (Klik hier voor contactgegevens).

Via de mutaliteit:

  • Zij betalen -tot een bepaald bedrag- de kosten van een jeugdbeweging terug

  • Hiervoor moet een formulier worden ingevuld dat aangevraagd kan worden bij je eigen mutualiteit

  • Dit formulier moet worden ondertekend door de GRL

Via het fiscaal attest:

  • Verkrijgbaar na de kampen

  • Enkel voor de leden die op kamp zijn geweest

  • Enkel voor de leden die jonger zijn dan 12 jaar

  • De kampkosten kunnen worden afgetrokken van de belastingen